तिनाउ-१,ओखलढुंगा,पाल्पा

९८४७१७९८८२

विद्यालय परिवार | विद्यालयका शिक्षकहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर विषय शिक्षक फोन इमेल
1 भुमिकुमारी घर्ती नेपाली ९८६९७८१८१३ 2@gmail.com